Wszyscy obecni radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium

26 czerwca Rada Powiatu Chrzanowskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2012.

Wszyscy obecni radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium

Fot. Głosowanie za udzieleniem absolutorium

 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 24 radnych, w tym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był „przeciw”.

- Będziemy głosować „za”, bo rok 2012 był rokiem trudnym. A my chcemy być konstruktywną opozycją – zapowiedział przed głosowaniem Janusz Szczęśniak, przewodniczący klubu.

Po głosowaniu starosta Adam Potocki podkreślił: - Dziękuję za udzielenie absolutorium wszystkim radnym za to, że w sposób merytoryczny podeszli do głosowania. Cieszę się, że mogę pracować w takim gronie. Przede wszystkim dziękuję Pani Skarbnik, dyrektorom wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracownikom.

 

Budżet w 2012 roku

Dochody – 86 738 665,87 zł, co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 99,80 proc.

Wydatki – 86 558 710,73 zł, co stanowi 96,47 proc. planu


Więcej zdjęć na Facebooku