Promują aktywny styl życia

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej  w Płazie  od maja do września realizuje projekt „Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez jazdę konną”.

Promują aktywny styl życia

- Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej, zagospodarowanie wolnego czasu oraz promowanie  aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia – mówi Barbara Gawor, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

Programem objętych jest 150 osób (dzieci powyżej 7-go roku życia oraz młodzież i dorośli bez ograniczenia wiekowego) będących mieszkańcami terenu objętego Lokalną Strategią  Rozwoju. Każdy z uczestników projektu otrzymał karnet uprawniający do bezpłatnej 4-godzinnej jazdy konnej.  Zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności uczestników projektu. Prowadzone są zarówno w formie szkoleniowej, jak  i warsztatowej. Forma szkoleniowa skierowana jest do  zaawansowanych beneficjentów i ma na celu doskonalenie różnych  technik jazdy. Warsztaty obejmują  głównie  naukę jazdy na lonży i skierowane są do  początkujących osób, które po raz pierwszy zetknęły się z tą formą rekreacji.

 

Czy wiesz, że…

Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt wybrała 17 lipca 2012 roku rada Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze ”. 9 kwietnia 2013 roku  podpisano umowę   przyznania pomocy na realizację zadania z samorządem województwa małopolskiego.

Całkowity koszt projektu wynosi  23 504,24 zł  z czego 18 802,69 zł to dofinansowanie.

 

Więcej zdjęć na Facebooku