Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Promują aktywny styl życia

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej  w Płazie  od maja do września realizuje projekt „Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez jazdę konną”.

Promują aktywny styl życia

- Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej, zagospodarowanie wolnego czasu oraz promowanie  aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia – mówi Barbara Gawor, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

Programem objętych jest 150 osób (dzieci powyżej 7-go roku życia oraz młodzież i dorośli bez ograniczenia wiekowego) będących mieszkańcami terenu objętego Lokalną Strategią  Rozwoju. Każdy z uczestników projektu otrzymał karnet uprawniający do bezpłatnej 4-godzinnej jazdy konnej.  Zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności uczestników projektu. Prowadzone są zarówno w formie szkoleniowej, jak  i warsztatowej. Forma szkoleniowa skierowana jest do  zaawansowanych beneficjentów i ma na celu doskonalenie różnych  technik jazdy. Warsztaty obejmują  głównie  naukę jazdy na lonży i skierowane są do  początkujących osób, które po raz pierwszy zetknęły się z tą formą rekreacji.

 

Czy wiesz, że…

Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt wybrała 17 lipca 2012 roku rada Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze ”. 9 kwietnia 2013 roku  podpisano umowę   przyznania pomocy na realizację zadania z samorządem województwa małopolskiego.

Całkowity koszt projektu wynosi  23 504,24 zł  z czego 18 802,69 zł to dofinansowanie.

 

Więcej zdjęć na Facebooku