Dobra zabawa podczas święta plonów

Podczas gminnych dożynek w Mętkowie częstowano chlebem, wysłuchano koncertu kapeli beskidzkiej „Śleboda” , świętowano i bawiono się do późnych godzin nocnych.

Dobra zabawa podczas święta plonów

Fot. Krzysztof Hudzik

Mszą w zabytkowym modrzewiowym kościółku z XVIII rozpoczęto 18.08.2013 gminne dożynki w Mętkowie.  Po nabożeństwie dożynkowy korowód przeszedł pod remizę OSP. Głównym organizatorem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich. Wśród  gości byli: senator RP Andrzej Pająk ,starosta chrzanowski Adam Potocki, proboszcz Babic ks. Jan Molenda, wójt Babic Radosław Warzecha.


Więcej zdjęć na Facebooku