Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

W imieniu Kapituły Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatur autorów działań, które przyczyniły się do rozwoju demokracji lokalnej w Polsce.

Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Po raz szósty uhonorowani zostaną twórcy najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które wpłynęły na integrację społeczności lokalnych, stając się rdzeniem aktywności obywatelskiej, czynnikiem budującym tożsamość i dumę z przynależności do lokalnej wspólnoty.

 

W obecnej edycji Dorocznej Nagrody, podobnie jak w poprzedniej, wyróżnienie zostaną kandydaci reprezentujący cztery kategorie: jednostki samorządu terytorialnego , samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe lub grup obywateli oraz osoby indywidualne.

 

 

Nagroda objęta została patronatem Narodowego Centrum Kultury i Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę Fundacji www.frdl.org.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje na temat dorocznej Nagrody (aktualne i archiwalne), jej regulamin i formularz zgłoszeniowy.  Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Kapituły  - Pani Małgorzata Herbach: malgorzata.herbich@fdrl.org.pl