Stypendium powiatowe dla Joanny Kęski

28 sierpnia podczas posiedzenia Rady Powiatu Chrzanowskiego wręczono stypendium Joannie Kęsce, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.

Stypendium powiatowe dla Joanny Kęski

Fot. Joanna Kęska

 

Joanna Kęska spełniła   kryteria  przyznawania stypendium uzyskując  tytuł finalisty w XXXVI Olimpiadzie Języka Francuskiego na szczeblu centralnym. Otrzymała 6 tys. zł rocznego stypendium. Uczennicę  do olimpiady przygotowała nauczycielka Maria Palka.

- Asia to osoba nietuzinkowa i szczególnie uzdolniona językowo. Pięknie śpiewa, również w języku Szekspira i Moliera. Swoje talenty, także aktorskie prezentowała podczas licznych uroczystości. Jest otwarta na drugiego człowieka, chętna do współpracy i pomocy – mówi Bożena Bierca, dyrektor I LO w Chrzanowie.

Aby otrzymać stypendium (500 zł miesięcznie lub 6 tys. zł jednorazowo) należy spełnić następujące kryteria określone w  Programie Stypendialnym Powiatu Chrzanowskiego: osiągnąć w klasyfikacji rocznej średnią  ocen co najmniej 4,5, uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i  tytuł finalisty bądź laureata olimpiad  przedmiotowych lub  tematycznych organizowanych przez Ministerstwo EdukacjiNarodowej.