CHRZANOWSKO - LIBIĄSKA STREFA PRZEMYSŁOWO USŁUGOWA

Władze gminy Chrzanów oraz Libiąż zainicjowały działania przestrzenne polegające na określeniu Chrzanowsko-Libiąskiej Strefy Przemysłowo Usługowej  poprzez połączenie dwóch istniejących ośrodków przemysłowych  „Fablok” i  „Kroczymiech” w teren stanowiący w stanie istniejącym użytki zielone i leśne o powierzchni ok. 120ha.

CHRZANOWSKO - LIBIĄSKA STREFA PRZEMYSŁOWO USŁUGOWA

Celem nadrzędnym władz gminy Chrzanów i Libiąż jest przygotowanie odpowiednich warunków inwestycyjnych umożliwiających stworzenie nowych miejsc pracy, stymulowanie polityki gospodarczej mającej wpływ na rozwój małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw oraz, w konsekwencji, zwiększenie dochodów bieżących samorządów.

Teren zlokalizowany jest w na granicy gminy Chrzanów i Libiąż w odległości ok. 3,5 km od węzła autostrady A4 w Chrzanowie (Balinie) z bezpośrednim połączeniem terenu Strefy Przemysłowo-Usługowej z węzłem autostrady drogą wojewódzką nr 933.

Ogólna – przyjęta Chrzanowsko-Libiąska Strefa Przemysłowo-Usługowa stanowić będzie obszar o powierzchni 328ha z czego 50,3ha ewidencyjnie przynależy do gminy Libiąż natomiast pozostała część tj 277,3 ha przynależy do gminy Chrzanów.

Źródło: www.chrzanow.pl