II Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego i Małopolski Zachodniej

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa "Partners Netwrok"zapraszają na II Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego i Małopolski Zachodniej który odbędzie się 14 września 2013r., o godz. 09:30 w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ul. Janiny Woynarowskiej 1 w Chrzanowie w sali 32.

II Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego i Małopolski Zachodniej

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i ich przedstawicieli z terenu powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

W ramach spotkania poruszone zostaną kwestie:

a) Omówienia współpracy w kontekście kolejnej perspektywy programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,


b) Omówienie propozycji wspólnych projektów w ramach naboru do Funduszy EOG (tzw. Norweskich),


c) Inne sprawy zgłoszone na spotkaniu.W załączeniu przesyłamy Podręcznik dla grantobiorców funduszu EOG, zachęcamy do zapoznania się z tym podręcznikiem.

PODRĘCZNIK


Prosimy o informację o przybyciu na spotkanie do dnia 10.09.2013r. do godz.15:00, na adres mailowy tozch@tozch.edu.pl

Informacje szczegółowe: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1

tel. 512-208-021

www.tozch.edu.pl

e-mail: tozch@tozch.edu.pl