Konferencja przypomniała o rodzie Szembeków

Władysław Szeląg kolejny raz zorganizował w powiecie chrzanowskim konferencję „Dyplomacja światowa i teki Jana hrabiego Szembeka”. Wszystko po to, by mieszkańcy mieli możliwość poznać historię tego rodu i go docenić.

Konferencja przypomniała o rodzie Szembeków

Spotkanie odbyło się 4 września w Starym Dworze w Porębie Żegoty. Organizatorem było Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie, a współorganizatorem Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Wykłady wygłosili:  dr Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr Werner Kohler, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec, Małgorzata Mroczkowska, zastępca dyrektora Archiwum MSZ, prof. Marek Kornat, kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej w Instytucie Historii PAN, prof. Bogdan Grzeloński, były ambasador RP w Kanadzie, Agnieszka Bolecka, naczelnik wydziału promocji i wydawnictw Instytutu Dyplomacji im. Paderewskiego w Warszawie, Paweł Trzciński, sekretarz Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, Daniel Markowicz ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Władysław Garbiński, sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Władysław Ryszard Szeląg, prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Podczas konferencji głos zabrali także: Jan Rychlik, burmistrz Alwerni i Adam Potocki, starosta chrzanowski.

Ponadto otwarto wystawę „Stąd nasz ród” i wysłuchano koncertu Marii Lamers.