Jama ustna to nie tylko zęby

W ramach akcji profilaktycznej Fundacji „Z uśmiechem przez życie” i NZOZ „Centrum Uśmiechu” pod honorowym patronatem starosty chrzanowskiego „Przebadaj się - zdrowa jama ustna to nie tylko zęby” przebadano 48 osób.

Jama ustna to nie tylko zęby

Badania jamy ustnej w kierunku zmian nowotworowych jamy ustnej odbyły się7 września. Przebadano 48 osób, w tym mężczyzn 14. Najstarsza badana kobieta miała 77 lat, mężczyzna 82 lata. Bez zmian na błonach śluzowych jamy ustnej było 18 osób. Do okresowej kontroli stomatologicznej skierowano 27 osób. Dodatkowo do dalszej konsultacji skierowano 18 osób: 8 osób do laryngologa, 3 osoby do internisty, 6 osób do chirurga stomatologicznego i jedną osobę do dermatologa.