Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Kolejna forma pomocy psychiatrycznej w chrzanowskim szpitalu

Mowa o Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, który uruchomiono w lutym 2013 roku.

Kolejna forma pomocy psychiatrycznej w chrzanowskim szpitalu

Fot. Fragment regulaminu obowiązującego pacjentów oddziału

 

Dzienny Oddział Psychiatryczny zakontraktowany został na 22 osoby. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8-13, natomiast pacjenci na oddziale mogą przebywać od 7 do 14.30. Każdy pacjent funkcjonuje w ramach społeczności oddziału, która ma swojego starostę, skarbnika i dyżurnych. Zgodnie z regulaminem każdy pacjent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje na temat stanu zdrowia i sytuacji życiowej innych chorych. Każdy zobowiązuje się z szacunkiem odnosić do pozostałych uczestników terapii.  Te i inne elementy regulaminu mają na celu usprawnienie przebiegu leczenia, zwiększenie jego skuteczności oraz zapewnienie chorym maksymalnego komfortu. Terapia może trwać maksymalnie 60 dni roboczych, nie określony jest natomiast minimalny czas pobytu. W zależności od charakteru zaburzeń oraz przebiegu leczenia może on zostać ustalony indywidualnie na krótszy okres.  Na oddział mogą zostać skierowane osoby z każdą diagnozą psychiatryczną z wyjątkiem zaburzeń psychicznych spowodowanych uzależnieniem  od substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki ) oraz upośledzenia umysłowego w stopniu większym niż lekkie.

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dąży się do integrowania  pracy różnych form opieki psychiatrycznej. W Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie funkcjonują: stacjonarny oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego oraz zespół leczenia środowiskowego. Dostępność różnorodnych form pomocy pozwala na zapewnienie adekwatnej do potrzeb danego pacjenta opieki, jej ciągłość oraz lepszą koordynację i współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

- Obecnie istnieje tendencja kierowania chorego do oddziału stacjonarnego jedynie w sytuacji gdy jest to niezbędnie konieczne. Oddziały dzienne są  więc nie tylko uzupełnieniem, ale także alternatywą dla oddziałów stacjonarnych. Umożliwiają one pacjentowi dalsze życie w jego zwykłym otoczeniu przy jednoczesnym intensywnym  korzystaniu z terapii. W porównaniu z zakładami lecznictwa stacjonarnego w mniejszym stopniu zakłócają integrację pacjenta w jego zwykłym środowisku społecznym i funkcjonowanie w życiu codziennym  – wyjaśnia Piotr Masternak, kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

- W trakcie terapii staramy się, by pacjent czuł się dobrze wśród innych osób, stał się otwarty, podejmował różnorodne zadania oraz uwierzył w swoje kompetencje. Cele i metody terapii na oddziale dziennym zależą od problemów danego pacjenta, stąd próba indywidualnego podejścia do każdego chorego. W miarę możliwości w proces leczenia staramy się również włączać rodzinę pacjenta. Szczególną wagę przywiązujemy do więzi pomiędzy pacjentami mając świadomość że nazywana w żargonie psychiatrycznym „sieć kontaktów społecznych” stanowi jeden z głównych czynników terapeutycznych w oddziale, a w późniejszym okresie także i poza nim. Oddział dzienny stanowi więc małą społeczność pacjentów i terapeutów, spędzających ze sobą wspólnie czas przedpołudniowy – dodaje Piotr Masternak.

 

Więcej zdjęć na Facebooku