Chrzanowski urząd pracy aktywizuje rodziców małych dzieci

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie przygotował program „Aktywni rodzice” zaadresowany do matek i ojców pociech do 6 roku życia. Rekrutację zakończono, dotacje przyznano, wypłacane jest wsparcie pomostowe, większość osób została już przeszkolona, a urząd nadal pozyskuje oferty pracy dla uczestników projektu.

Chrzanowski urząd pracy aktywizuje rodziców małych dzieci

Fot. Kącik zabaw dla dzieci w chrzanowskim urzędzie pracy

Program specjalny „Aktywni rodzice” ma na celu aktywizację rodziców dzieci do lat sześciu, którzy potrzebują pomocy, by znaleźć efektywnie zatrudnienie. Uczestnikom projektu zagwarantowano szkolenia, wypłacenie „bonu na start” (m.in. na zakup odzieży roboczej, okularów ochronnych, odzieży do pracy w biurze, usługi fryzjerskiej lub kosmetycznej, usługi stomatologicznej itp.), zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla matek samotnie wychowujących dziecko, wsparcie dla firm zatrudniających uczestniczki programu w wysokości 1,5 tys. zł, doposażenie stanowiska pracy (pracodawcy tworzący miejsce pracy pod potrzeby uczestników programu mieli do dyspozycji pulę 18 tys. zł (ojcowie) i 20 tys. zł (matki), dotacje wraz ze wsparciem pomostowym dla ojców (na okres 6 miesięcy), pośrednictwo pracy.

 

Czy wiesz, że…

Projekt „Aktywni rodzice” stał się zaczątkiem do rozszerzenia usług PUP w Chrzanowie z uwzględnieniem potrzeb rodziców małych dzieci. Powstał kącik zabaw dla dzieci, w którym maluchy przebywają w czasie, gdy mama lub tata oczekują na rejestrację bądź spotkanie z doradcą czy pośrednikiem.