Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Współpracujesz z wolontariuszami? Weź udział w konkursie Barwy wolontariatu!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w imieniu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce zaprasza organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy do zgłaszania kandydatur wolontariuszy do konkursu „Barwy Wolontariatu”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2013.

Współpracujesz z wolontariuszami? Weź udział w konkursie Barwy wolontariatu!

Konkurs „Barwy Wolontariatu” odbywa się w tym roku po raz trzynasty. Stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując konkurs zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu w listopadzie. W roku 2011 zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” została reprezentantka Małopolski.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 20 października 2013 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego należy przesyłać:

- mailowo: krakow@wolontariat.org.pl

- faksem: 12 412 15 24

- pocztą: Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/Ip 30-503 Kraków

dostarczyć osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Patronat Honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Miejsce na logo „Małopolska”

Patronat Honorowy: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

Miejsce na logo „MUW”

Małopolska Gala wolontariatu jest częścią projektu „Wolontariat ma sens” realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz SPES.

Zapraszamy do przesyłania kandydatur wolontariuszy!