Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja  1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z  2010 r. nr 193  poz. 1287 późn. zm.) STAROSTA CHRZANOWSKI zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20,  w sali  nr 108(parter), w terminie   od 28 października 2013 r. do 19 listopada 2013 r. (tj.15 dni roboczych), w godzinach od 8.00 do 14.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu  ewidencyjnego : GROMIEC, GMINA LIBIĄŻ powiat chrzanowski,  województwo małopolskie.

ZAWIADOMIENIE

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi, i wnioski w tej sprawie.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.