Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Podczas II Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, Starosta Chrzanowski Adam Potocki wręczył nagrodę „Optimo modo” oraz medale „Bonum Facere”

Spotkanie, które odbyło się 15 października w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie poprowadził Adrian Gaj wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wśród głównych tematów znalazły się zagadnienia związane z możliwością współpracy organizacji pozarządowych z Województwem Małopolskim oraz Lokalna Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze”. Starosta dokonał również prezentacji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2013-2015

Podczas II Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, Starosta Chrzanowski Adam Potocki wręczył nagrodę „Optimo modo” oraz medale „Bonum Facere”

Medale BONUM FACERE - „Czynić dobro” Nagroda Starosty Chrzanowskiego dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego otrzymali:

 

1. Irena Pietrzyk – od 1950 roku aktywnie działa w KGW w Luszowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez długie lata przewodnicząca KGW organizowała m.in. kursy kulinarne dla mieszkańców Luszowic. Była w grupie inicjatywnej zakładającej Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne zrzeszające KGW z gminy Chrzanów. W 2000 roku otrzymała tytuł Za zasługi dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej oraz Zasłużony Działacz Kultury.

 

2. Anna Czyż - Prezes Stowarzyszenia Amazonki Ziemi Chrzanowskiej oraz prezes Parafialnego Zespołu „Caritas” im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy parafii p.w. św. Barbary w Trzebini. Pani Anna działalność społeczną wykonuje bezinteresownie, jest otwarta na potrzeby drugiego człowieka. W 2007 roku za swoją działalność otrzymała wyróżnienie w ramach Nagrody Samorządu Woj. Małopolskiego „Amikus Hominum”.

 

3. Teresa Majewska - Pani Teresa Majewska w 2002 r. była współzałożycielką dziecięcego zespołu regionalnego działającego początkowo przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu. Obecnie zespół występuje pod nazwą: „Zespół Pieśni i Tańca Krakowiaczek”. Skupia dzieci i młodzież z powiatu chrzanowskiego i obecnie liczy około 50 osób. Dzięki Pani Teresie Majewskiej Zespół dysponuje wieloma kompletami oryginalnych strojów ludowych. Dba o każdy szczegół w wyglądzie tancerzy wiernie odtwarzając tradycje. Zespół pod kierownictwem Pani Teresy reprezentował wielokrotnie powiat chrzanowski na festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywając wysokie oceny i nagrody.

 

4. Jadwiga Dudek – Od wielu lat działa w różnych organizacjach wspierających mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Pracuje w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego troszcząc się o poprawę warunków leczenia. Pełni Funkcję Administratora Biura Fundacji na rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Jest aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz inicjatorką wielu działań realizowanych przez UTW w Chrzanowie. Otrzymała m.in. Medal Pamiątkowy 80-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

5. Maria Kuśmirek - Pani Maria Kuśmirek po zakończeniu kariery zawodowej zajęła się działaniami mającymi na celu propagowanie wiedzy o folklorze Ziemi Chrzanowskiej. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje gromadzenie i dokumentowanie przejawów rodzimej kultury w zakresie literatury, muzyki, tradycji, gwary i strojów. W 1997 r. z jej inicjatywy powstał Zespół Folklorystyczny „Bolęcinianie”, obejmujący żeńska i męską grupę śpiewaczą oraz zespół obrzędowy.

W centrum działań p. Kuśmirek jako kierownika Zespołu znajduje się rekonstruowanie i utrwalanie w społeczeństwie dawnych zwyczajów i obrzędów.

 

6.  Roman Palka – od 16 lat działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Regulic i Nieporazu, które w 2005 roku otrzymało nagrodę Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy soli”. Jest pasjonatem i kolekcjonerem pamiątek chłopskiej kultury oraz głównym pomysłodawcą i wykonawcą wystawy eksponatów ludowych w Ekomuzeum w Regulicach.

 

7.  Jan Józef Halbina –Swoją działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gminy Babice oraz całego powiatu realizuje poprzez szeroka współpracę międzypokoleniową. Na szczególną uwagę zasługuje działalność na płaszczyźnie sportowej, wędkarskiej oraz strażackiej. Otrzymał wyróżnienie „Wzorowego Strażaka”, Brązowy, Srebrny oraz Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa.

8.  Krystyna Nowak – od 1978 r. dział w KGW Babicanki. W swojej działalności dała się poznać jako osoba niezwykle skuteczna w poszukiwaniu źródeł finansowania swojego Koła. Dzięki jej pomysłom KGW otrzymywało wyróżnienia w konkursach na Wieniec Dożynkowy. Zabiega o udział w uroczystościach oraz konkursach promując swoją Gminę oraz Zespół. Została wyróżniona Orderem „Matki Polki”.

 

 

Statuetkę OPTIMO MODO „W najlepszy sposób” – Nagroda Starosty Chrzanowskiego dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

 

WYRÓŻNIENIA otrzymali:


1.      Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie – Stowarzyszenie mieści się w dawnej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej. Członkami są osoby młode chcące nieść pomoc potrzebującym oraz uczestniczące w działaniach na rzecz mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Profesjonalizm ochotników doceniony został podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Ratownictwa Medycznego i Drogowego. Od początku swojej działalności OSP bierze udział w zabezpieczeniu medycznym imprez oraz zawodów sportowych. Organizuje liczne szkolenia oraz pokazy ratownictwa medycznego i drogowego.

 

2.      Tenisowy Klub Sportowy „Opoka” Trzebinia – został założony z inicjatywy księdza ks. Stanisława Krzysika oraz Kazimierza Noworyty. Zamierzeniem założycieli było stworzenie miejsca w których okoliczna młodzież mogłaby mieć kontakt ze sportem i szkolić swoje umiejętności w dziedzinie tenisa stołowego. Klub ma na swoim koncie wiele sukcesów a także wyróżnień za prowadzoną działalność. M.in. Nagrodę Indywidualną Pierwszego Stopnia od Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w roku 2011 i 2012.

 

3.      Stowarzyszenia Chrzanowska Liga Futsalu - Od 2006 – 2013 r. realizuje rozgrywki Chrzanowskiej Ligi Futsalu, Młodzieżowej Ligi Futsalu oraz Wakacyjnej Ligi Futsalu przy współpracy Gminy Chrzanów oraz Starostwa Powiatowego, prowadzi Szkolenia dzieci i młodzieży oraz bierze udział w rozgrywkach o randze powiatowej i ogólnopolskiej a także Organizuje Turnieje charytatywne i okolicznościowe.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

PREZENTACJA NGO - II FORUM

OBSZERNA FOTORELACJA - FB