Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Starosta doceniony w dziedzinie oświaty

15 października w Krakowie starosta chrzanowski Adam Potocki odebrał  z rąk małopolskiego kuratora oświaty Aleksandra Palczewskiego Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Starosta doceniony w dziedzinie oświaty

Fot. Z archiwum "Gazety Krakowskiej"

 

15 października na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Otwarcia uroczystości dokonał małopolski kurator oświaty w Krakowie Aleksander Palczewski.   Wśród zaproszonych gości byli między innymi; poseł Katarzyna Matusik-Lipiec, wicewojewoda  Andrzej Harężlak, zastępca prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Matusz, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Jan Suchanicz.

Podczas uroczystości wybitnym nauczycielom i osobom związanym ze szkolnictwem województwa  wicewojewoda   małopolski  i  kurator oświaty wręczyli  Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medale za Długoletnią Służbę oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w Krakowie.

Meda KENl ten jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci
i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
W uzasadnieniu wniosku o przyznanie medalu zwrócono m. in. uwagę na działalność starosty dotyczącą:
- wspierania szkół i placówek bardzo dobrymi i przemyślanymi decyzjami,
- wspierania innowacyjnych pomysłów uczniów, 
- doposażeniu szkół i placówek w różnego rodzaju nowoczesny sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, nowoczesne pracownie dydaktyczne a także zawodowe,
- perspektywiczne spojrzenie na rozwój szkolnictwa w powiecie chrzanowskim
(z uwzględnieniem kształcenia dorosłych),
-  budowy czterech nowoczesnych hal sportowych przy szkołach ponadgimnazjalnych, służących nie tylko uczniom szkół, ale również dzieciom i młodzieży,
-   wspieranie podejmowanych przez szkoły i placówki działań dotyczących wykorzystywania środków unijnych oraz pozabudżetowych,
- zaangażowanie w sprawy uczniów niepełnosprawnych i potrzebujących opieki (uruchomienie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka
i Rodziny),
- wspieranie działań różnorodnych stowarzyszeń i klubów prowadzących działalność edukacyjną i sportową.

Z powiatu chrzanowskiego Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał  starosta chrzanowski Adam Potocki oraz  nauczyciele : Dąbek Agata, Mąsior Maria, Sołkiewicz  Małgorzata, Spyt Barbara, Walczak Bożena, Witkowska Lidia. Medalami za Długoletnią Służbę zostali udekorowani: Betley Małgorzata, Ciołczyk Małgorzata, Czerwik Wiesława, Kotowska-Palian Maria, Palka Urszula, Perek Beata, Pierzchała Teresa, Pięta Joanna,   Pikoń Mariola, Sołkiewicz Małgorzata,  Sowa Joanna, Stefańska Bożena, Ziomek Alina. Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymali: Majewska Bogusława, Pawlik Małgorzata i Smolana Justyna.