Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Coraz więcej dzieci trafia do pieczy zastępczej

Do sądu wpływa coraz więcej spraw o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie praw rodzicielskich – alarmuje Jolanta Szynowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Coraz więcej dzieci trafia do pieczy zastępczej

PCPR był organizatorem konferencji „System opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie chrzanowskim – dziś i jutro”. Celem spotkania było wypracowanie wniosków do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym. Podczas konferencji, która odbyła się 30 października Jolanta Szynowska, dyrektor PCPR scharakteryzowała pieczę zastępczą w powiecie chrzanowskim. Sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie Jadwiga Noworyta przedstawiła statystyki spraw związanych z zawieszeniem, ograniczeniem i pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Ponadto o swojej pracy z rodzinami problemowymi opowiadali kuratorzy i asystenci rodzinni.

Z danych Wydziału Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS w roku 2000 do polskich sądów wpłynęło blisko 28,5 tys.  spraw o pozbawienie, ograniczenie czy zawieszenie władzy rodzicielskiej. W następnych latach liczba ta sukcesywnie rosła. W 2012 roku było już prawie 41,5 tys. takich spraw. Problem dotyczy także powiatu chrzanowskiego. Wzrasta liczba dzieci odbieranych od rodzin biologicznych, ale rośnie również ilość placówek zajmujących się opieką nad dziećmi. 261 dzieci z powiatu chrzanowskiego znajdowało się w pieczy zastępczej na dzień 31 października, w tym Powiatowy Ośrodek Wsprawcia Dziecka i Rodziny – 32 dzieci, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chrzanowie – 9 dzieci, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  w Libiążu – 6 dzieci, placówki poza powiatem chrzanowskim – 32 dzieci, pogotowia rodzinne – 9 dzieci, Rodzinny Dom Dziecka - 25 dzieci, pozostałe rodziny zastępcze – 148 dzieci. Główną przyczyną pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej są nałogi alkoholowe czy narkotykowe, a co za tym idzie także przemoc w rodzinie, bezradność rodziców.

 

Otwórz serce, spełnij dziecięce marzenie! Zostań rodziną zastępczą. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Chrzanów, ul. Topolowa 16

(siedziba na parterze Szpitala Powiatowego)

tel. +48  32 624 11 30

Godziny otwarcia

Poniedziałek w godz. 7-16

Wtorek – czwartek w godz. 7-15

Piątek w godz. 7-14