Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Dlaczego warto zdobywać zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych?

Chrzanowskie PCKU kształci 282 osoby na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które w 2012 roku zastąpiły funkcjonujące wcześniej szkoły zawodowe dla dorosłych.

Dlaczego warto zdobywać zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych?

Rok temu wprowadzono do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursy zastąpiły funkcjonujące wcześniej szkoły zawodowe dla dorosłych: zasadniczą szkołę zawodową, technikum uzupełniające i szkołę policealną. - W szkołach policealnych można kształcić tylko w ograniczonej liczbie zawodów. Kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowią więc jedyną możliwość zdobycia większości zawodów przez osoby dorosłe. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na zdobywanie zawodu na kursach - podkreśla Małgorzata Bigaj, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie kształci obecnie 282 osoby na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursy prowadzone są dla kwalifikacji: A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskic T.6. sporządzanie potraw i napojów Z.4. świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej A.65. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych E.12. montaż i eksploatacja komputerwów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.14. tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami B.33. organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele - o najmniej raz na dwa tygodnie a w systemie stacjonarnym - 3 razy w tygodniu. Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez PCKU jest nieodpłatna. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe). Również osoby niepełnoletnie, które ukończyły gimnazjum, mają skończone 15 lat, ale ze względów zdrowotnych lub spowodowanych sytuacją życiową nie mogą podjąć nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mają możliwość wyboru innej ścieżki kształcenia - mogą realizować obowiązek nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez organizatora kursu. Osoba, która uzyska zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji, który przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.Jest to egzamin zewnętrzny. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane przez OKE. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

 

Dlaczego warto zdobywać zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych?

są elastyczną i wygodną formą uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowy poziom wykształcenia, skracają czas uzyskania kwalifikacji zawodowych, nawet pracując lub podejmując naukę na uczelni wyższej można dodatkowo zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dają większe możliwości zatrudnienia.