Światowy Tydzień Kariery w chrzanowskim urzędzie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zaprasza na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w dniach 18-24 listopada.

Światowy Tydzień Kariery w chrzanowskim urzędzie pracy

W programie m.in. konferencja „Biznes zaczyna się w szkole” z prezentacją multimedialną, scenkami tematycznymi, wystąpieniami lokalnych przedsiębiorców, prezentacją prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także informacja Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Ponadto w programie: warsztaty „Maraton przedsiębiorcy” (omówienie zasad przyznawania jednorazowych dotacji  z PUP) i „Biznesmaniak” - cykl filmów dotyczących przedsiębiorczości i konsultacje z pracownikiem urzędu pracy.

 

Więcej informacji

PUP, pokój 303, III piętro

Tel. 32 753 38 74

www.pup-chrzanow.pl, www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl