PCIT w Wygiełzowie w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej

Porozumienie w tej sprawie powiat chrzanowski zawarł z województwem 5 listopada.

PCIT w Wygiełzowie w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej

W ramach porozumienia PCIT w Wygiełzowie będzie od tej pory funkcjonowało jako element Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jak czytamy na stronie visitmalopolska.pl, "Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT to nowoczesny system informacji turystycznej zintegrowany w warstwie analogowej i cyfrowej, utworzony przy wsparciu pieniędzy unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez województwo małopolskie w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski. MSIT to wizytówka regionu i miejsce, które w swojej podróży odwiedzają turyści i goście przebywający w regionie. To także dobre wzorce i mobilizacja branży turystycznej do profesjonalnej obsługi gości, co przekłada się na wzrost atrakcyjności turystycznej całego regionu. Dzięki MSIT ogromną szansę na promocję otrzymują obszary mniej znane, niezbyt licznie jeszcze odwiedzane przez turystów, nie do końca odkryte. W systemie każdy obiekt/atrakcja ma jednakowe prawa, ma szansę na mocną, jednakową promocję. różnorodność oferty turystycznej, mnogość wydarzeń kulturalnych, obiektów turystycznych, tras, szlaków, żywa tradycja, wieki historii, zjawiskowa przyroda są dzięki MSIT bliższe turyście. Korzyści wynikające z systemu to przede wszystkim wzrost jakości obsługi turystów, osiągany przez dostarczenie kompleksowej informacji oraz zwiększenie dostępności informacji o całym regionie.

 

Czy wiesz, że..

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie działa od 29 kwietnia 2010 roku.

Pracownicy punktów informacji turystycznej będących uczestnikami MSIT przechodzą kompleksowe szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi turysty.

Jednostki IT dysponują szerokim katalogiem bezpłatnych materiałów informacyjnych o Małopolsce.