Jak wzorować się na najlepszych

13 listopada samorządowcy, urzędnicy i członkowie organizacji pozarządowych wzięli udział w szkoleniu w ramach projektu „Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników”.

Jak wzorować się na najlepszych

Seminarium pod patronatem starosty chrzanowskiego, burmistrza Alwerni i wójta Babic odbyło się 13 listopada w Alwerni w ramach projektu PO KL „Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników”. Organizatorami spotkania byli: Związek Powiatów Polskich i Małopolska Agencja Doradczo-Edukacyjnej. W spotkaniu uczestniczyły władze JST, radni, urzędnicy i członkowie organizacji pozarządowych.

Podczas seminarium Lech Górniak uczył, jak budować relacje partnerskie i jak komunikować się w sposób asertywny. Ludmiła Mikoszewicz-Pilch radziła, jak wzorować się na najlepszych. Monika Karlińska-Nawara mówiła o badaniach społecznych w samorządzie: o ich sensie, celach i sposobach realizacji..