Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zaktywizują mieszkańców po pięćdziesiątce

Rusza pilotażowa edycja projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób w wieku 50-64  lat poprzez pracę z wolontariuszem 45+. Inspirujące spotkania, indywidualne wsparcie opiekuna oraz możliwość zdobycia kompetencji cenionych na rynku pracy to tylko kilka z wielu korzyści  czekających na uczestników projektu.

Zaktywizują mieszkańców po pięćdziesiątce

Do udziału w projekcie zaprasza Wojewódzki Urząd Pracy i Stowarzyszenie WIOSNA wraz z Grodzkim Urzędem Pracy Miasta Krakowa, Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy dla powiatu nowosądeckiego.

Na każdym etapie życia możliwa jest zmiana ścieżki zawodowej, w wieku 50+ też można dowiedzieć się o sobie czegoś nowego, wyzwolić w sobie nowy potencjał. 

- Uczestnik w trakcie projektu ma okazję spojrzenia na siebie z całkiem nowej strony, poznania swoich mocnych stron, będzie też miał możliwość zdobycia nowych kompetencji i umiejętności– wyjaśnia Małgorzata Ząbczyńska, pracująca przy projekcie. -Dodatkowo projekt jest okazją do poznania nowych, ciekawych osób, spojrzenia na rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy - dodaje.

Elementem projektu będą też starannie przygotowane staże w firmach lub instytucjach z Małopolski na stanowiskach zgodnych z kompetencjami i predyspozycjami uczestnika.

Dla kogo?

Uczestnikiem może zostać osoba w wieku 50-64 lat, niezatrudniona, mieszkająca w Krakowie, Tarnowie i powiatu tarnowskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu nowosądeckiego, chcąca odkryć w sobie nowy potencjał i zwiększyć swoje szansę na znalezienie zatrudnienia.

Aplikowanie do projektu jest bardzo proste:

• Wejdź na www.50plus.dzialaj.pl

• Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy

• Prześlij na adres rekrutacja50plus@wiosna.org.pl lub złóż osobiście w Biurze Projektu albo w Biurze Obsługi Klienta

 

Do udziału w projekcie zapraszamy również wolontariuszy, osoby w wieku powyżej 45 lat, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym i pozytywnie inspirować uczestników projektu.

 

Więcej informacji: www.50plus.dzialaj.pl

Uczestnicy: rekrutacja50plus@wiosna.org.pl, 

Wolontariusze: wolontariusze50plus@wiosna.org.pl,

 

Projekt „50+dojrzali, potrzebni, kompetentni” ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób po 50 roku życia, pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z  Małopolski poprzez stworzenie modelu pracy wolontariuszy po 45. roku życia. Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy w województwie małopolskim, związane ze zbyt wczesną dezaktywacją zawodową osób w wieku powyżej 50 lat.

 Bądź dojrzałym, potrzebnym, kompetentnym! Aplikuj!