Zaktywizują mieszkańców po pięćdziesiątce

Rusza pilotażowa edycja projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób w wieku 50-64  lat poprzez pracę z wolontariuszem 45+. Inspirujące spotkania, indywidualne wsparcie opiekuna oraz możliwość zdobycia kompetencji cenionych na rynku pracy to tylko kilka z wielu korzyści  czekających na uczestników projektu.

Zaktywizują mieszkańców po pięćdziesiątce

Do udziału w projekcie zaprasza Wojewódzki Urząd Pracy i Stowarzyszenie WIOSNA wraz z Grodzkim Urzędem Pracy Miasta Krakowa, Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy dla powiatu nowosądeckiego.

Na każdym etapie życia możliwa jest zmiana ścieżki zawodowej, w wieku 50+ też można dowiedzieć się o sobie czegoś nowego, wyzwolić w sobie nowy potencjał. 

- Uczestnik w trakcie projektu ma okazję spojrzenia na siebie z całkiem nowej strony, poznania swoich mocnych stron, będzie też miał możliwość zdobycia nowych kompetencji i umiejętności– wyjaśnia Małgorzata Ząbczyńska, pracująca przy projekcie. -Dodatkowo projekt jest okazją do poznania nowych, ciekawych osób, spojrzenia na rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy - dodaje.

Elementem projektu będą też starannie przygotowane staże w firmach lub instytucjach z Małopolski na stanowiskach zgodnych z kompetencjami i predyspozycjami uczestnika.

Dla kogo?

Uczestnikiem może zostać osoba w wieku 50-64 lat, niezatrudniona, mieszkająca w Krakowie, Tarnowie i powiatu tarnowskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu nowosądeckiego, chcąca odkryć w sobie nowy potencjał i zwiększyć swoje szansę na znalezienie zatrudnienia.

Aplikowanie do projektu jest bardzo proste:

• Wejdź na www.50plus.dzialaj.pl

• Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy

• Prześlij na adres rekrutacja50plus@wiosna.org.pl lub złóż osobiście w Biurze Projektu albo w Biurze Obsługi Klienta

 

Do udziału w projekcie zapraszamy również wolontariuszy, osoby w wieku powyżej 45 lat, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym i pozytywnie inspirować uczestników projektu.

 

Więcej informacji: www.50plus.dzialaj.pl

Uczestnicy: rekrutacja50plus@wiosna.org.pl, 

Wolontariusze: wolontariusze50plus@wiosna.org.pl,

 

Projekt „50+dojrzali, potrzebni, kompetentni” ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób po 50 roku życia, pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z  Małopolski poprzez stworzenie modelu pracy wolontariuszy po 45. roku życia. Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy w województwie małopolskim, związane ze zbyt wczesną dezaktywacją zawodową osób w wieku powyżej 50 lat.

 Bądź dojrzałym, potrzebnym, kompetentnym! Aplikuj!