Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej wyróżnione przez marszałka

Marszałek Marek Sowa odznaczył Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej Medalem Polonia Minor przyznawanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej wyróżnione przez marszałka

Fot. Michał Koryczan, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej "Przełom"

 

Jubilaci wyróżnili natomiast  Malowanym Piórem (namalowanym na krawacie)– znakiem tożsamości krakowiaków - osoby zasłużone w dziedzinie kultury ludowej dla regionu. Nagrodzono marszałka Marka Sowę, posła Tadeusza Arkita, starostę Adama Potockiego, burmistrza Trzebini Stanisława Szczurka, dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury Janusza Szczęśniaka, dyrektora Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie Marka Grabskiego, dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu Antoniego Malczaka, przewodniczącego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dulowej Stanisława Dudę, byłego instruktora KGW Romana Woźniaka, wydawcę Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” Alicję Molendę, sponsora Jacka Pabisa, przedsiębiorcę Kazimierza Steca, prezesa zarządu Lokalnej Grupy Działania Jerzego Kasprzyka, dyrektora Muzeum w Chrzanowie Zbigniewa Mazura i sponsora Henryka Kozyrę.

Marszałek uhonorował również dwie jubilatki, które tego dnia świętowały 85. urodziny. Mowa o Irenie Wentrys, która reaktywowała Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej po II wojnie światowej i Krystynie Olczyk, członkini koła od czasów powojennych.  

Podczas imprezy uczniowie Szkoły Podstawowej w Dulowej zaśpiewali pieśni ludowe, a potem zaprezentowali elementy strojów regionalnych wyszperanych w domach starszych mieszkańców Dulowej. Magdalena Kuchtiak z Lokalnej Grupy Działania przygotowała pokaz mody folkowej, na który ubiory szyła Janina Jędrzejczyk – miejscowa krawcowa, pasjonatka. Najważniejszym punktem występów był pokaz zrekonstruowanych strojów ludowych, które powstawały pod okiem Haliny Dudy zajmującej się folklorem krakowiaków zachodnich.

- Nikt dotąd nie zrekonstruował takich katanek charakterystycznych dla naszego regionu sprzed dwustu lat – podkreśla Halina Duda.

Prace trwały rok. Rysunki ubrań powstały na podstawie opisów i wywiadów etnograficzncych  udostępnionych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie.  Sponsorami strojów byli: Urząd Miasta, Trzebińskie Centrum Kultury i Rada Sołecka.