Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Czy Trzebinia kupi pałac w Młoszowej?

Będzie wiadomo do końca grudnia. Wtedy burmistrz podejmie decyzję.

Czy Trzebinia kupi pałac w Młoszowej?

Fot. Z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini, źródło: www.trzebinia.pl

 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej o łącznej powierzchni 4275 m2 to zabytkowe zabudowania z XIX wieku, w skład których wchodzą: pałac główny, oficyna, baszta Florkiewiczów, arsenał, wozownia, stodoła oraz obiekty towarzyszące z XX wieku: internat, stołówka, kotłownia, powstałe w latach 50-tych i 70-tych. Zabudowania otoczone są parkiem krajobrazowym złożonym z historycznego drzewostanu, ścieżek i polan oraz obiektów małej architektury o łącznej powierzchni gruntu 7,6860 ha. Całość zespołu ogrodzona jest kamiennym murem o długości ok. 653 m i posiada zabytkową bramę wjazdową.  

Pałac stanowi jeden z najważniejszych zabytków w gminie. Obecnym właścicielem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na podstawie umowy darowizny z 1998 roku.

- Z uwagi na fakt, iż w lutym 2013 roku uniwersytet wystąpił o odwołanie darowizny, starosta chrzanowski podjął intensywne działania zmierzające do znalezienia nowego gospodarza, który zapewniłby odpowiednie zagospodarowanie obiektu  i zagwarantował dostępność mieszkańcom  - wyjaśnia Krystyna Celarek, dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Rozpatrywana jest możliwość przeznaczenia zespołu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, ale w razie znalezienia nowego nabywcy trudno będzie przewidzieć, jak obiekt zostanie zagospodarowany i czy nadal będzie dostępny dla mieszkańców. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży starosta zaproponował więc burmistrzowi Trzebini rozważenie możliwości przejęcia obiektu na własność gminy.

- Za takim rozwiązaniem przemawia wiele aspektów. Zespół Pałacowy wpisał się na trwałe w życie kulturalne gminy. Wiele imprez kulturalnych i uroczystości dzięki ich organizacji na terenie zespołu posiada niepowtarzalną oprawę. Nabycie obiektu i po zagospodarowaniu udostępnienie społeczeństwu może wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej Trzebini. Obiekt gospodarowany przez samorząd może stać się centrum kulturalnym i sportowym regionu. Jeśli moja propozycja spotka się z zainteresowaniem, podejmę odpowiednie kroki zmierzające do jej realizacji. Dołożę wszelkich starań, aby pałac był przekazany przez wojewodę na najbardziej korzystnych warunkach, jakie będą możliwe do zrealizowania. Oczekuję na stanowisko gminy – mówi starosta Adam Potocki.

Burmistrz Trzebini Stanisław Szczurek deklaruje, że do końca grudnia gmina po przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji z Radą Miasta i mieszkańcami, podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa zakupu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

(KR)

Czy wiesz, że…

Według operatu szacunkowego sporządzonego w czerwcu 2013 roku na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pałac jest wart 2,6 mln zł.