Czy Trzebinia kupi pałac w Młoszowej?

Będzie wiadomo do końca grudnia. Wtedy burmistrz podejmie decyzję.

Czy Trzebinia kupi pałac w Młoszowej?

Fot. Z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini, źródło: www.trzebinia.pl

 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej o łącznej powierzchni 4275 m2 to zabytkowe zabudowania z XIX wieku, w skład których wchodzą: pałac główny, oficyna, baszta Florkiewiczów, arsenał, wozownia, stodoła oraz obiekty towarzyszące z XX wieku: internat, stołówka, kotłownia, powstałe w latach 50-tych i 70-tych. Zabudowania otoczone są parkiem krajobrazowym złożonym z historycznego drzewostanu, ścieżek i polan oraz obiektów małej architektury o łącznej powierzchni gruntu 7,6860 ha. Całość zespołu ogrodzona jest kamiennym murem o długości ok. 653 m i posiada zabytkową bramę wjazdową.  

Pałac stanowi jeden z najważniejszych zabytków w gminie. Obecnym właścicielem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na podstawie umowy darowizny z 1998 roku.

- Z uwagi na fakt, iż w lutym 2013 roku uniwersytet wystąpił o odwołanie darowizny, starosta chrzanowski podjął intensywne działania zmierzające do znalezienia nowego gospodarza, który zapewniłby odpowiednie zagospodarowanie obiektu  i zagwarantował dostępność mieszkańcom  - wyjaśnia Krystyna Celarek, dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Rozpatrywana jest możliwość przeznaczenia zespołu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, ale w razie znalezienia nowego nabywcy trudno będzie przewidzieć, jak obiekt zostanie zagospodarowany i czy nadal będzie dostępny dla mieszkańców. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży starosta zaproponował więc burmistrzowi Trzebini rozważenie możliwości przejęcia obiektu na własność gminy.

- Za takim rozwiązaniem przemawia wiele aspektów. Zespół Pałacowy wpisał się na trwałe w życie kulturalne gminy. Wiele imprez kulturalnych i uroczystości dzięki ich organizacji na terenie zespołu posiada niepowtarzalną oprawę. Nabycie obiektu i po zagospodarowaniu udostępnienie społeczeństwu może wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej Trzebini. Obiekt gospodarowany przez samorząd może stać się centrum kulturalnym i sportowym regionu. Jeśli moja propozycja spotka się z zainteresowaniem, podejmę odpowiednie kroki zmierzające do jej realizacji. Dołożę wszelkich starań, aby pałac był przekazany przez wojewodę na najbardziej korzystnych warunkach, jakie będą możliwe do zrealizowania. Oczekuję na stanowisko gminy – mówi starosta Adam Potocki.

Burmistrz Trzebini Stanisław Szczurek deklaruje, że do końca grudnia gmina po przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji z Radą Miasta i mieszkańcami, podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa zakupu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

(KR)

Czy wiesz, że…

Według operatu szacunkowego sporządzonego w czerwcu 2013 roku na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pałac jest wart 2,6 mln zł.