Powiatowe Centrum Edukacji ma swoją kotłownię

W ramach realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie inwestycji „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Chrzanowskiego – termomodernizacja budynków szkolnych” oddano do eksploatacji kotłownię gazową.

Powiatowe Centrum Edukacji ma swoją kotłownię

Kotłownia jest nowoczesna i w pełni zautomatyzowana. Uniezależnia nas od zewnętrznych dostawców ciepła, a jej użytkowanie będzie się wiązało z niższymi kosztami ogrzewania szkoły i warsztatów szkolnych. A co najważniejsze, teraz w budynkach będzie znacznie cieplej  – podkreśla dyrektor Mariusz Wacławek.

 

 

Prace trwały od czerwca do listopada. Przebudowano budynek techniczno-garażowy i dostosowano go zgodnie z obowiązującymi przepisami do funkcji kotłowni gazowej, w której zamontowano dwa kotły stojące kondensacyjne  o mocy 279 kW każdy wraz z automatyką, układem sterowania i oprzyrządowaniem, pracujących w układzie kaskadowym. Wszystko kosztowało 326.976 zł. Kolejne 3 mln zł powiat chrzanowski planuje przeznaczyć na dalsze prace związane m.in. z wymianą okien i elewacji budynków szkolnych.

 

 

- Ulokowanie i historia szkoły predestynuje ją do inwestowania w bazę dydaktyczną i do poszerzania oferty edukacyjnej. Powiatowe Centrum Edukacji jest dla nas bardzo ważne, bo oprócz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci w soboty i niedziele. Dzięki PCE, PCKU i libiąskiemu zespołowi szkół, w którym dorośli mogą się kształcić na kierunku górnika, jesteśmy powiatem wiodącym w nauczaniu osób dorosłych. Liczby mówią same za siebie. W roku szkolnym 2013/2014 w naszych szkołach młodzieżowych uczy się 900 osób, a w szkołach dla dorosłych 700. To bardzo dobra tendencja z punktu widzenia kształcenia ustawicznego. Ponadto szkoły dla dorosłych są dochodowe i lepiej subwencjonowane. Cieszymy się także z faktu, że szkoły niepubliczne nie są konkurencyjne dla naszych placówek, do których trafia najwięcej osób ze względu na lepszą bazę i ofertę kształcenia – mówi starosta Adam Potocki.

(KR)

 

Zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego w 203 roku