Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie odstępuje od realizacji ogłoszenia z dnia 8 listopada dotyczące projektu "Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego" realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące projektu nastąpi w sytuacji podpisania umowy na jego realizację.