XVI Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza na XVI Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych połączone z uroczystością wręczenia nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” (Kraków, ul. Konopnickiej 26).

XVI Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom III sektora – tematem przewodnim tegorocznego Forum będą źródła finansowania organizacji pozarządowych ze środków publicznych oraz Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia: tel. 12 61 60  537, 12 61 60 543, fax: 12 42 157 98 oraz email: ngo@umwm.pl.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z aktualnościami i prosimy o rozpowszechnienie informacji o następujących inicjatywach Województwa Małopolskiego:

 

1.       Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin: do 20 grudnia 2013 r.

Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/ 61 60 988, 904, 966.

Więcej informacji …

 

2.       Zapraszamy do konsultacji społecznych wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020(MRPO 2014-2020) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin: do 26 grudnia 2013 r.

Kontakt: Departament Polityki Regionalnej UMWM.

Więcej informacji …

 

3.       Ankieta: ocena współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z małopolskimi organizacjami pozarządowymi.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Termin: do 30 grudnia 2013 r.

Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel.  12/ 61 60 976.

Więcej informacji ...

 

4.       Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury:

a)      „Mecenat Małopolski 2014” Więcej informacji …

b)      „Mecenat Małopolski plus 2014-2015” Więcej informacji …

Kontakt:Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, tel. 012/ 63 03 437, 564, 439, 476.

 

5.       Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Do 31 stycznia 2014 roku istnieje możliwość składania wniosków o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.

Więcej informacji …