Czy Trzebinia skorzysta z prawa zakupu pałacu w Młoszowej?

30 grudnia  2013 roku Rada Miasta Trzebini podjęła uchwałę w sprawie zobowiązania burmistrza do podjęcia działań zmierzających do wykupu od Skarbu Państwa Zespołu Pałacowego w Młoszowej.

Czy Trzebinia skorzysta z prawa zakupu pałacu w Młoszowej?

Fot. Pałac w Młoszowej

 

Nieruchomość nadal stanowi własność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Sprzedaż pałacu na rzecz gminy Trzebinia w trybie bezprzetargowym nastąpi na zasadach określonych w ustawie z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami po uzyskaniu zgody  na sprzedaż od wojewody małopolskiego.

Pałac stanowi jeden z najważniejszych zabytków w gminie. Obecnym właścicielem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na podstawie umowy darowizny z 1998 roku. Kiedy w lutym 2013 roku uniwersytet wystąpił o odwołanie darowizny, starosta chrzanowski podjął działania zmierzające do znalezienia nowego gospodarza, który zapewni odpowiednie zagospodarowanie obiektu  i zagwarantuje dostępność obiektu mieszkańcom.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej o łącznej powierzchni 4275 m2 to zabytkowe zabudowania z XIX wieku, w skład których wchodzą: pałac główny, oficyna, baszta Florkiewiczów, arsenał, wozownia, stodoła oraz obiekty towarzyszące z XX wieku: internat, stołówka, kotłownia, powstałe w latach 50-tych i 70-tych. Zabudowania otoczone są parkiem krajobrazowym złożonym z historycznego drzewostanu, ścieżek i polan oraz obiektów małej architektury o łącznej powierzchni gruntu 7,6860 ha. Całość zespołu ogrodzona jest kamiennym murem o długości ok. 653 m i posiada zabytkową bramę wjazdową.