Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Doradztwo dla beneficjentów

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie na działania: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje bezpłatne doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców.

 

Doradztwo dla beneficjentów

W trakcie doradztwa sprawdzane będą wnioski o przyznanie pomocy wypełniane przez Beneficjentów. Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wskazówki odnośnie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy pod względem merytorycznym. Poruszone zostaną kwestie wpisywania się projektu w Lokalną Strategię Rozwoju, kwestie budżetowe, zakresy operacji.

Termin: 15 stycznia 2014r.

Miejsce: siedziba LGD, ul. Focha 3, Chrzanów, pok. 202

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 13.01.2014r., osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie, ul. Focha 3, pokój 205 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@partnerstwonajurze.pl lub faksem na nr 32 720 65 01.

W przypadku rezygnacji z doradztwa po upływie terminu zgłoszeń należy podać osobę, która w zastępstwie będzie uczestniczyła w doradztwie. Ilość miejsc ograniczona – o zakwalifikowaniu na doradztwo decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego doradztwa z przypadku niewielkiego zainteresowania.

Uwaga: Beneficjenci mający problem z formalnym wypełnieniem wniosku powinni kontaktować się z biurem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Ekspert będzie służył pomocą merytoryczną dla przygotowanych wcześniej wniosków.

Ponadto informujemy, że w Biurze LGD „Partnerstwo na Jurze” są świadczone nieodpłatne usługi doradcze dla Beneficjentów działań: „Małe projekty”,  „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach wyżej wymienionych działań zapraszamy w godzinach otwarcia biura, tj. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku.