Doradztwo dla beneficjentów

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie na działania: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje bezpłatne doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców.

 

Doradztwo dla beneficjentów

W trakcie doradztwa sprawdzane będą wnioski o przyznanie pomocy wypełniane przez Beneficjentów. Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wskazówki odnośnie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy pod względem merytorycznym. Poruszone zostaną kwestie wpisywania się projektu w Lokalną Strategię Rozwoju, kwestie budżetowe, zakresy operacji.

Termin: 15 stycznia 2014r.

Miejsce: siedziba LGD, ul. Focha 3, Chrzanów, pok. 202

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 13.01.2014r., osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie, ul. Focha 3, pokój 205 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@partnerstwonajurze.pl lub faksem na nr 32 720 65 01.

W przypadku rezygnacji z doradztwa po upływie terminu zgłoszeń należy podać osobę, która w zastępstwie będzie uczestniczyła w doradztwie. Ilość miejsc ograniczona – o zakwalifikowaniu na doradztwo decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego doradztwa z przypadku niewielkiego zainteresowania.

Uwaga: Beneficjenci mający problem z formalnym wypełnieniem wniosku powinni kontaktować się z biurem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Ekspert będzie służył pomocą merytoryczną dla przygotowanych wcześniej wniosków.

Ponadto informujemy, że w Biurze LGD „Partnerstwo na Jurze” są świadczone nieodpłatne usługi doradcze dla Beneficjentów działań: „Małe projekty”,  „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach wyżej wymienionych działań zapraszamy w godzinach otwarcia biura, tj. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku.