Sprawdź termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet

W połowie stycznia urząd uruchomił nową e-usługę z możliwością sprawdzenia terminu wizyty.

Sprawdź termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet

Aby sprawdzić termin wizyty należy wejść na stronę www.pup-chrzanow.pl i przejść do zakładki "Usługi  elektroniczne", kliknąć „ Termin wizyty". W kolejnym kroku należy podać numer identyfikacyjny osoby bezrobotnej oraz losowo wybrane cztery cyfry z numeru PESEL.

Numer identyfikacyjny można znaleźć na decyzji, którą klient otrzyma w Powiatowym Urzędzie Pracy. Umieszczony jest on w lewej górnej części decyzji i jest fragmentem pola "Znak”. Informacje o wizytach są dostępne wyłącznie dla osób aktualnie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Źródło: pup-chrzanow.pl

 

Szczegółowa instrukcja