Uczcili 69.rocznicę wyzwolenia Libiąża

24 stycznia przy obelisku upamiętniającym wyzwolenie podobozu Janinagrube w Libiążu (ul. Obieżowa) spotkali się przedstawiciele libiąskiego samorządu, kombatanci, delegacje szkół i zakładów pracy, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Libiąża. Uczcili tym samym 69. rocznicę wyzwolenia Libiąża.

Uczcili 69.rocznicę wyzwolenia Libiąża