Uniwersytet Trzeciego Wieku wyróżniony w konkursie „Kryształy Soli”

Uniwersytet Trzeciego Wieku zdobył wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii edukacja i nauka.

Uniwersytet Trzeciego Wieku wyróżniony w konkursie „Kryształy Soli”

Fot. Lucyna Kozub-Jentys, prezes stowarzyszenia UTW i skarbnik Jadwiga Dudek

 

Chrzanowski UTW wyróżniono za całokształt działań na rzecz aktywizacji osób starszych, promowanie wartości ciągłego kształcenia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów poprzez zwiększenie ich udziału w życiu publicznym oraz skuteczne promowanie wolontariatu.

Do konkursu stowarzyszenie zostało zgłoszone przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

 

Czy wiesz, że…

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie skupia 218 słuchaczy.