Ognisty ratownik - gorąca krew

1 lutego w Domu Strażaka w Izdebniku miało miejsce wojewódzkie podsumowanie ósmej edycji Ogólnopolskiego Programu Strażacy w honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie pozyskała łącznie około 19,5 l krwi, czym w kwalifikacji ogólnej najaktywniejsza JRG zdobyła II miejsca za wynik efektywności 0,312.

Ognisty ratownik - gorąca krew

Wszystkich uczestników podsumowania ubiegłorocznej akcji przywitali: prezes OSP w Izdebniku dh Marek Kwaśnica oraz prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Mieczysław Pasowicz.  Wśród zaproszonych gości w spotkaniu wzięli udział: wicewojewoda małopolski Andrzej Haręźlak, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Kracik, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Małopolsce dh Edward Siarka, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Konar, członek Zarządu Głównego PCK Jerzy Kornaus, prezes Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa bryg. Andrzej Siekanka. Organizatorami akcji byli: Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż.

 Oceniając jednostki PSP, OSP i JRG Komisja brała pod uwagę wskaźnik ilości pozyskanej w ramach programu krwi na jednego strażaka w jednostce. Natomiast w ocenie zaangażowania strażaków indywidualnie uwzględniono zakres działań promocyjnych i organizacyjnych, atrakcyjność promocji oraz efektywność podejmowanych działań. W I kategorii - najaktywniejsza jednostka PSP, I miejsce zdobyła KM PSP w Nowym Sączu, II miejsce KP PSP w Gorlicach, III miejsce KP PSP w Oświęcimiu. W II kategorii - najaktywniejsza jednostka OSP: I miejsce OSP Zakrzów, II miejsce OSP Jadownik, III miejsce OSP Kwiatonowice. W III kategorii - najaktywniejsza JRG: I miejsce JRG PSP w Krynicy Zdroju, II miejsce JRG PSP w Chrzanowie, III miejsce JRG PSP w Limanowej. W IV kategorii - najaktywniejszy strażak indywidualny: I miejsce: Wiesław Solak z OSP Zakrzów, II miejsce Bartłomiej Zastępa z OSP Moszczenica, III miejsce Paweł Hajduga z JRG PSP Krynica Zdrój. W V kategorii - największa ilość pozyskanej krwi: wyróżnienia otrzymały: KM PSP w Nowym Sączu (88,65 litrów krwi) oraz OSP Zakrzów (202,35 litrów krwi). Łącznie Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przyniósł 42.878 litrów bezcennego leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla wszystkich nas, którzy w każdej chwili mogą znaleźć się „po drugiej stronie igły”. Szczególne słowa podziękowania chcieli byśmy złożyć wszystkim tym którzy nawet w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego naszego sukcesu.