Ostrzegają, informują, interweniują

W 2013 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie przyjęło 2.207 zgłoszeń wymagających interwencji, czyli o ponad 261 więcej niż przed rokiem. Mowa m.in. o utrudnieniach w ruchu, awariach sieci energetycznych i przerwach w dostawie prądu oraz interwencjach związanych ze zwierzyną.

Ostrzegają, informują, interweniują

Jak informuje Przemysław Jaśko, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (na zdjęciu), w latach 2009-2013 najwięcej, bo 949 interwencji dotyczących zwierząt (padlina na drodze, ranne zwierzę) odnotowano w gminie Chrzanów. W pozostałych gminach takich zdarzeń było kolejno: 393 w gminie Trzebinia, 371 w gminie Libiąż, 359 w gminie Alwernia i 197 w gminie Babice.

PCZK w Chrzanowie pracuje całodobowo. Centrum zbiera informacje o zagrożeniach w powiecie, informuje, koordynuje działania służb ratowniczych, pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. Pełni również rolę punktu kontaktowego do współpracy między powiatami. Wchodzi w skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Dyżurni przyjmują zgłoszenia dotyczące bezpańskich oraz rannych i martwych zwierząt domowych i dzikich. Udzielają informacji na temat awarii sieci energetycznej, wodnokanalizacyjnej, gazociągowej, teleinformatycznej. Informują mieszkańców o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych i ekologicznych. Przekazują informacje na temat utrudnień w ruchu. Koszty utrzymania PCZK ponoszą wszystkie gminy i powiat chrzanowski.  

 

 

Czy wiesz, że…

Powiat chrzanowski jako pierwszy powiat w Polsce uruchomił Samorządowy Informator SMS – system do przekazywania mieszkańcom komunikatów na temat zagrożeń bezpieczeństwa zbiorowego oraz innych informacji istotnych dla lokalnej społeczności. Komunikaty te przekazywane są w formie wiadomości SMS przez władze powiatu do wszystkich osób zainteresowanych otrzymywaniem tego typu wiadomości. Pod koniec 2013 roku system rozszerzono o funkcję komunikatora SI SMS umożliwiającą logowanie się właścicielom smartfonów. W 2013 roku ogółem wysłano 224.762 wiadomości do mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Zasady rejestracji w systemie znajdziesz tutaj. 

 

Ważne!

O aktualnych ostrzeżeniach meteorologicznych, braków w dostawie prądu, gazy, wody, czy utrudnieniach komunikacyjnych czytaj na www.pczk.pl

Kontakt do PCZK 32 625 00 00

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w liczbach

183,92 - średnia miesięczna liczba interwencji w 2013 roku

6,05 – średnia dzienna liczba interwencji w 2013 roku

162,17 – średnia miesięczna liczba interwencji w 2012 roku

5,33 – średnia dzienna liczba interwencji w 2012 roku