Skorzystaj z badań profilaktycznych

Od 17 marca do wykorzystania środków powiat chrzanowski finansuje program profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców. Mowa o profilaktyce wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi oraz wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego.

Skorzystaj z badań profilaktycznych

 Program wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi

I. Miejsce pobierania materiałów do badań:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Topolowa 16.

 

II.  Metoda badania:

Wykonanie badań laboratoryjnych metodą chemiluminescencyjną (aparat „IMMULITE”) – markerów nowotworowych:

•  CA-125 – w kierunku wczesnego wykrywania raka jajnika

•  CA 15-3 – w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi po uprzednim badaniu krwi.

 

III. Zasady korzystania z w/w programu:

1. Zaproszenie do uczestnictwa w programie kobiet zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego w szczególności tych, które nie rodziły oraz mające krewnych obciążonych wywiadem genetycznym, nastąpi poprzez akcję medialną;

2. Kobiety zainteresowane wykonaniem badań – markerów nowotworowych zgłaszają się na czczo, bez skierowania wg ustalonych terminów. Termin należy ustalić

w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej osobiście lub telefonicznie

tel. 32 624 74 48 w dni robocze w godz. 12 - 13.

 

IV.  Zasady wykonywania badania wykrywania raka jajnika i raka piersi:

1. Personel dokonuje pobrania krwi do badania i oznaczenia w/w badań, sporządzenie wyniku następuje zgodnie ze standardami SOP.

2. Każdy wynik badania będzie zawierał:

- dane osobowe,

- normy badania prawidłowego,

- wyniki pacjenta,

- adnotację „Wynik w zakresie wartości prawidłowych” lub „wynik należy skonsultować z lekarzem ginekologiem poradni ginekologicznej w szpitalu lub innej dowolnie wybranej”.

3. Odbiór wyniku badań w miejscu pobrań indywidualnie po okazaniu otrzymanego kodu kreskowego w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1400

 

 

Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego

 

 

I. Miejsce pobierania materiałów do badań:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Topolowa 16.

 

II. Metoda badania:

Badanie oznaczenie PSA – metodą immunoenzymatyczną (ELISA) na aparacie „AXSYM”

 

III. Zasady korzystania z w/w programu:

1. Zaproszenie do uczestnictwa w programie mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego nastąpi poprzez akcję medialną.

2. Mężczyźni zainteresowani wykonaniem badań zgłaszają się na czczo, bez skierowania wg ustalonych terminów. Termin należy ustalić w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej osobiście lub telefonicznie tel. 32 624 74 48 w dni robocze w godz. 1200 - 1300.

 

IV. Zasady wykonywania badania wykrywania raka gruczołu krokowego:

1. Personel dokonuje pobrania krwi do badania i oznaczenia w/w badań, sporządzenie wyniku następuje zgodnie ze standardami SOP.

2. Każdy wynik badania PSA będzie zawierał:

- dane osobowe,

- normy badania prawidłowego,

- wyniki pacjenta,

- adnotację „wynik w zakresie wartości prawidłowych” lub „wynik należy skonsultować z lekarzem urologiem poradni urologicznej w szpitalu lub innej dowolnie wybranej”.

3. Odbiór wyniku badań w miejscu pobrań indywidualnie po okazaniu otrzymanego kodu kreskowego w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 11 – 14

 

INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMÓW W LATACH 2013-2014