Wkrótce kolejny Turniej 4 hal

Trwają zapisy do III edycji Turnieju 4 hal - Amatorskich Mistrzostw Powiatu Chrzanowskiego w Piłce Siatkowej im. Jurka Frasia. Zapisy trwają do 20 marca.

Wkrótce kolejny Turniej 4 hal

Regulamin TURNIEJU CZTERECH HAL Otwartych Amatorskich Mistrzostw Powiatu Chrzanowskiego w Piłce Siatkowej Halowej im. Jurka Frasia

 

1. Cel Turnieju:

- Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku lokalnym

- Promocja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy

- Wyłonienie najlepszej drużyny Amatorskiej w Powiecie Chrzanowskim w danym roku kalendarzowym

- upamiętnienie postaci Jurka Frasia

 

2. Patronat:

Starosta Chrzanowski

 

3. Organizator:

- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie we współpracy z:

ZSE-Ch Trzebinia, ZST-U Trzebinia, ZS Libiąż i I LO Chrzanów

 

4. Miejsca i czas turniejów:

- Hala Sportowa ZSE-CH w Trzebini ul. Krakowska 12 (30 marzec 2014 godz. 8:00)

- Hala Sportowa ZST-U w Trzebini-Sierszy ul. Gwarków 3 ( )

- Hala Sportowa I LO w Chrzanowie ()

- Hala Sportowa I LO w Chrzanowie ()

 

5. Zespoły:

- W cyklu turniejów mogą brać udział zespoły amatorskie reprezentujące:

miasta, miejscowości, osiedla, zakłady pracy, szkoły, itp.

- zespół składa się max z 12 zawodników (6 na boisku), w rywalizacji mogą uczestniczyć zespoły mieszane (kobiety , mężczyźni)

- dopuszcza się udział w składzie jednej drużyny maksymalnie 3 zawodników (na boisku) z licencją MZPS (III liga)

Nie mogą w turniejach uczestniczyć zawodnicy z licencją PZPS (II liga i wyżej)

- w danym cyklu rozgrywek zawodnicy mogą występować tylko w jednej drużynie. (dopuszcza się przejścia zawodników do innych drużyn jedynie z zespołu który wycofał się z rozgrywek)

- zgłoszenie zawierające nazwę drużyny oraz jej skład osobowy należy przesłać do 20 marca 2014 na:

moschrzanow@wp.pl lub w formie pisemnej przekazać do biura PMOS. (Chrzanów ul. Wyszyńskiego 19)

 

6. Nagrody:

- Puchar Przechodni Starosty Chrzanowskiego dla najlepszego zespołu

- Medale dla trzech najlepszych zespołów w rozgrywkach

- Okolicznościowe t-shirty dla wszystkich uczestników mistrzostw

 

7. Postanowienia końcowe:

- w przypadkach nie objętych regulaminem decyduje organizator ( jego decyzja jest ostateczna)

- uczestnicy są świadomi swoich możliwości i występują na własną odpowiedzialność

- warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest wpłacenie wpisowego w wysokości 200 zł od drużyny ,

nr konta: 75 8444 0008 0000 0080 4679 0001 lub gotówką, najpóźniej przed pierwszym turniejem

- aktualne wyniki rywalizacji, zdjęcia drużyn z ich składami osobowymi będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora: www.pmos-chrzanow.pl

- zgłoszenie drużyny i udział w rozgrywkach jest akceptacją niniejszego regulaminu

 

8.Zasady przeprowadzenia rozgrywek:

 - obowiązują przepisy PZPS

 - dokładne zasady przeprowadzenia rozgrywek są uzależnione od ilości zgłoszonych zespołów i zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń (20.03.2014)