Cykliści i urzędnicy wspólnie wyznaczą nowe trasy rowerowe

11 marca odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego do spraw promowania i rozwoju turystyki rowerowej. Jednym z zadań podjętych przez grupę osób złożonych z urzędników gminnych i powiatowych oraz cyklistów, jest współpraca z organizacjami pozarządowymi  związanymi z turystyką rowerową polegająca m.in. na weryfikacji istniejących tras rowerowych w powiecie chrzanowskim oraz ewentualnym wyznaczeniu nowych i oznakowaniu tych miejsc.  

Cykliści i urzędnicy wspólnie wyznaczą nowe trasy rowerowe

Fot. Członkowie Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów w Płazie, w okolicy "Płaskiej Góry", gdzie krzyżują się szlaki i trasy rowerowe

 

W spotkaniu uczestniczyli: starosta chrzanowski Adam Potocki, pracownicy starostwa, urzędnicy gminni oraz członkowie Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów.

Starosta zadeklarował m.in. finansowanie znakowania szlaku niebieskiego. Zapewnił również, że w prace włączą się jego pracownicy. Wytypował także pełnomocnika ds. turystyki rowerowej z ramienia powiatu Andrzeja Kiełbalskiego, zastępcę dyrektora Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, który będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi związanymi z turystyką rowerową.

Dodatkowo powiat przygotowuje się do wydania zaktualizowanej wersji „Przewodnika turystycznego ZIEMIA CHRZANOWSKA na rowerze i pieszo” . Pierwsze tego typu wydawnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jego aktualizacja wiąże się z wyznaczeniem nowych tras i szlaków. 

Cykliści zobowiązali się do pracy w terenie. Teren mają sprawdzić i ewentualnie zaproponować nowy przebieg tras. Jak podkreśla Zbigniewa Grabowski, wiceprezes Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów, wyznaczono już nową trasę rowerową zwaną „
„trasą balińską”. Podobne spotkania urzędników z cyklistami odbywać się będą co miesiąc. Kolejne 8 kwietnia w starostwie. Forum ma charakter otwarty. Każdy może w nim uczestniczyć. Zarówno starosta, jak i Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów zapraszają do współpracy włodarzy gminnych oraz mieszkańców powiatu.