Festiwal Nauki w II LO

W miniony piątek tj. 28 marca 2014 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. K K. Baczyńskiego odbył się już po raz czwarty „Festiwal Nauki”, którego tematem przewodnim była tym razem transplantologia.

Festiwal Nauki w II LO

Na tegoroczny Festiwal została zaproszona Pani dr hab. Weronika Rupik pracownik Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt, która wygłosiła wykład na temat: „Medycyny regeneracyjnej wczoraj i dziś".

 

Kolejnym prelegentem był koordynator kampanii: Transplantacja = Życie Pan Michał Dębski, który przybliżył idee podjętej akcji. Jak podkreśla celem nadrzędnym akcji jest zainteresowanie i pobudzenie osób do czynnego promowania tematu transplantologii. Efektami kampanii były następujące działania: organizacja w szkołach konkursów plastycznych, wydanie kalendarzy, cykle spotkań ze sportowcami, prezentacje filmów tematycznych, informacji w Internecie oraz zbiórki krwi.

 

Festiwal zgromadził rzesze młodych ludzi, którzy mieli między innymi okazję obserwować doskonale prezentacje swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, którzy zgłosili się do udziału w konkursie dotyczącym tematyki transplantologii.

 

Na tegorocznym festiwalu zaprezentowało się ośmiu uczestników przygotowanych w tematyce transplantologii oraz komórek macierzystych.

 

Do konkursu stanęli :

Magdalena Kotulska - uczennica Gimnazjum nr II w Chrzanowie, która zaprezentowała wykład na temat: „Komórki macierzyste u koni".Paulina Feliksik – uczennica Gimnazjum nr I w Trzebini, która wygłosiła prezentacje na temat: „Transplantologia i transplantacja".Grzegorz Niedzielski – uczeń Gimnazjum nr I w Trzebini, który wygłosił prezentacje na temat: „Komórki macierzyste".Wiktoria Łucarz- uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Sierszy, która wygłosiła prezentacje na temat: „Transplantacja, transplantologia – co każdy z nas wiedzieć powinien". Joanna Siwek - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, która wygłosiła prezentacje na temat: „Transplantacja czyli szansa na drugie życie".Sara Pietrusiak - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, która wygłosiła prezentacje na temat: „Komórki macierzyste wyzwanie dla nauki i medycyny".Natalia Pawlik - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, która wygłosiła prezentacje na temat: „Transplantacja".Zuzanna Wójcik - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, która wygłosiła prezentacje na temat: „Transplantologia".

 

W obradach jury uczestniczyli: Pan Adam Potocki - Starosta Chrzanowski, Pani dr hab. Weronika Rupik - Pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Pan Michał Dębski – Koordynator projektu Transplantacja = Życie, Pani Dominika Gądek – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Pani Magdalena Nadgórska - Podinspektor w/w Referatu.

 

Decyzją jury konkurs wygrała Natalia Pawlik - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, która wygłosiła prezentacje na temat: „Transplantacja". Drugie miejsce zajęła Magdalena Kotulska - uczennica Gimnazjum nr II w Chrzanowie, która zaprezentowała wykład na temat „Komórki macierzyste u koni". Trzecie miejsce zajął Grzegorz Niedzielski – uczeń Gimnazjum nr 1 w Trzebini, który wygłosił prezentacje na temat: „Komórki macierzyste".

 

Wśród osób wyróżnionych znaleźli się min.:

Sara Pietrusiak - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, która wygłosiła prezentacje na temat: „Komórki macierzyste wyzwanie dla nauki i medycyny" oraz Joanna Siwek - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, która wygłosiła prezentacje na temat: „Transplantacja czyli szansa na drugie życie".

 

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom tegorocznego Forum Nauki serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Szczególne podziękowania należą się kadrze nauczycielskiej, która przygotowała tegoroczne wydarzenie, a szczególnie Pani Mirosławie Przeworowskiej – Kawali (nauczyciel biologii) oraz Pani Anicie Mulka (nauczyciel języka angielskiego).