IV Powiatowe Manewry Ratownicze im. st. ogn. Stefana Skrzydlewskiego

4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 20 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chrzanowskiego, 3 patrole policji, straż graniczna, pogotowie gazowe, Zespół Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Dyrektor oraz Dyżurny PCZK w Chrzanowie uczestniczyli w IV Powiatowych Manewrach Ratowniczych zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chrzanowie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chrzanowie wraz z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

IV Powiatowe Manewry Ratownicze im. st. ogn. Stefana Skrzydlewskiego

O godz. 9.00 Dyżurny Policji odebrał zgłoszenie o zapłonie gazu ziemnego na terenie nieużytkowanego poligonu „SAPA SYSTEM –HYDRO ALUMINIUM CHRZANÓW" gdzie grupa młodzieży zorganizowała sobie nieformalne zajęcia z zakresu survivalu. Na skutek powstałego wybuchu część budynku uległa zniszczeniu, a elementy budynku zostały porozrzucane po terenie poligonu. Dyżurny Policji zadysponował na miejsce patrole oraz przekazał informacje do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie i Dyspozytora Medycznego.

 

Na miejscu okazało się, że część poszkodowanych jest uwięziona pod ciężkimi elementami budynku, kilku znajdowało się na wysokości, a pozostali z licznymi złamaniami i oparzeniami nie są wstanie o własnych siłach opuścić terenu działań.

 

Zadysponowane na miejsce zastępy miały za zadanie opanować sytuację pożarową, ewakuować ludzi, udzielić im niezbędnej pomocy, zbudować punkty medyczne oraz jak najszybciej ewakuować poszkodowanych do szpitala. O zdarzeniu zostało powiadomione PCZK w Chrzanowie, którego dyżurny wdrożył procedury wspomagające działania ratownicze oraz koordynujące przepływ informacji między służbami, urzędami, a także poinformował osoby funkcyjne o zebraniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Manewry mają na celu doskonalić umiejętności współdziałania wszystkich służb ratowniczych w zdarzeniach z dużą ilością osób poszkodowanych. Okazało się, że istnieje jeszcze wiele elementów, które musimy dopracować. Na uwagę zasługuje fakt, że o scenariuszu całego zdarzenia wiedziało jedynie ścisłe grono osób i nie wszyscy wiedzieli, że będą musieli stawić się na miejsce zdarzenia. Manewry trwały ponad 2 godzin, poszkodowanych osób było 55 (w rolę pozorantów wcieliła się młodzież z OSP oraz uczniowie klas mundurowych LO w Sierszy i II LO w Chrzanowie). Na podsumowaniu zorganizowanym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zespoły ratownicze miały możliwość przedstawić swoje uwagi i spostrzeżenia do pracy własnej lub kolegów z innych służb.

 

Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że tego typu Manewry są potrzebne. Spotykamy się w takim gronie już po raz czwarty i z roku na rok widać postępy, coraz więcej jest chętnych ekip ratowniczych do brania udziału w manewrach, na co dowodem jest obecność po raz pierwszy straży granicznej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Łącznie w działania i organizację zaangażowanych było 280 osób.

 

Stefan Skrzydlewski wychował i nauczył ratowniczego rzemiosła całe pokolenia strażaków. Całą swoją zawodową służbę pełnił w strażnicy przy ulicy Śląskiej 20 w Chrzanowie. To miejsce było nie tylko Jego miejscem pracy ale również przez wiele lat domem. Był członkiem założycielem reaktywowanej w 1997 roku OSP Chrzanów oraz jej pierwszym Naczelnikiem. Po przejściu na emeryturę stał na czele zastępu ratownictwa medycznego OSP w Chrzanowie. Czcząc Jego pamięć po raz czwarty zorganizowano Powiatowe Manewry Ratownicze pod patronatem starosty chrzanowskiego.

(bryg. M. Bębenek – Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie)

Opracował: Grzegorz Michalczyk (Koordynator Manewrów)

 

GALERIA ZDJĘĆ - Zapraszamy na naszego Facebooka