Finał II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żywności i Prawidłowym Żywieniu Człowieka

Dnia 2 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini odbył się finał II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żywności i Prawidłowym Żywieniu Człowieka. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były owoce w naszym żywieniu. Konkurs składał się z części praktycznej i teoretycznej.

Finał II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żywności i Prawidłowym Żywieniu Człowieka

Część praktyczna obejmowała przygotowanie przestrzennej pracy plastycznej dowolną techniką z zakresu tematyki wiodącej konkursu.

W części teoretycznej mołodzież rozwiązywała test dotyczący racjonalnego żywienia i prozdrowotnego stylu życia.

Ideą konkursu było;

- propagowanie zdrowego modelu odżywiania wśród młodzieży,

-kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

-rozwijanie zainteresowań żywieniowych uczniów,

-zapobieganie chorobom żywieniowozależnym.

Wyniki konkursu:

W kategorii szkoły gimnazjalne:
I. Miejsce - Justyna Urbańczyk (Zespół Szkół nr 3 w Kwaczale) ,
II. Miejsce - Sandra Dudek (Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Chrzanowie),
III. Miejsce - Nicola Michańków (Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Chrzanowie)
Wyróżnienie - Dominika Pytlik (Gimnazjum nr 2 w Trzebini)

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I. Miejsce - Ewa Stec (II LO w Chrzanowie)
II. Miejsce - Natalia Grabowska (Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini)
III. Miejsce - Kamil Głowacz (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie)
Wyróżnienie - Anna Mirocha (Publiczne Społeczne Liceum Ogółnokształcace w Trzebini)

Podczas przerwy zaproszeni goście wysłuchali prelekcji Pani mgr Jolanty Kubisty z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chrzanowie na temat roli owoców w bilansowaniu prawidłowych jadłospisów, a także zostali pouczeni z zakresu zasad spożywania produktów przez pracowników Centrum Dietetycznego NATURHOUSE. Pobyt gości w ZST -U uświetnił pokaz umiejętności kulinarnych i kelnerskich młodzieży z klasy o profilu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczniowie przygotowali pyszne potrawy pod okiem Szefa Kuchni Restauracji i Hotelu PLATAN w Chrzanowie - Pana Dariusza Barańskiego i jego współpracownika, absolwenta szkoły - Dawida Jasicę.

Honorowy Patronat :

Adam Potocki - Starosta Powiatu Chrzanowskiego

Stanisław Szczurek - Burmistrz Miasta Trzebini

dr Wojciech Heitzman - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chrzanowie

Centrum Dietetyczne NATUREHAUSE