Powiat Chrzanowski wspópracuje z GTL-LOT

W dniu 7 kwietnia 2014r. zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji młodzieży pomiędzy GTL-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. a Powiatem Chrzanowskim.

Powiat Chrzanowski wspópracuje z GTL-LOT

Celem porozumienia jest współpraca i działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych w zawodzie w Technik Eksploatacji portów i terminali, rozwój partnerstwa placówek oświatowych i podmiotów gospodarczych, przyjmowaniem uczniów szkół zawodowych na praktyki zawodowe, a także umożliwienie uczniom zapoznania się ze specyfiką działalności zakładu pracy jakim jest w tym przypadku lotnisko w Pyrzowicach.