Bezpłatne usługi marketingowe, księgowe oraz prawne

W ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie - Partner projektu zachęca stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, WTZ, CIS, KIS do skorzystania z bezpłatnych usług marketingowych, księgowych oraz prawnych.

Bezpłatne usługi marketingowe, księgowe oraz prawne

Bezpłatnie w ramach projektu można wykonać kalendarze, roll upy, parasole, teczki, itp., skorzystać z usług księgowych oraz usług prawnych. Szczegóły na: http://mowes.tozch.edu.pl/mowes/uslugi-marketingowe-ksiegowe-i-prawne-dla-pes-i-spoldzielni-socjalnych/ oraz pod nr tel. 32-623-32-18