Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Derby Artystyczne "INTEGRACJA SZTUKI" ŚLĄSK - MAŁOPOLSKA 2014

Organizatorzy międzyregionalnego programu "Derby Artystyczne - Śląsk-Małopolska' 2014" - Prezentacje Twórców Kultury, realizowanego w ramach Projektów "Integracja Sztuki" & "Świat Wenus" zapraszają twórców - malarzy, grafików i plastyków - do udziału w tym okolicznościowym spotkaniu artystycznym i prezentacji prac.

Derby Artystyczne  "INTEGRACJA SZTUKI" ŚLĄSK - MAŁOPOLSKA 2014

Zgłoszenie udziału w Derbach, obejmuje zaprezentowanie na 2-ch wystawach międzyregionalnych - jednej organizowanej w Krakowie, drugiej na Śląsku (miasto w trakcie ustalania) - realizowanych pt. "Kobieta w malarstwie i grafice" & "Moje miejsce, mój region" minimum 2-ch a maksymalnie 4-ch prac, obejmujących główną tematykę wystawy tj. "Kobieta w malarstwie i grafice" oraz temat dodatkowy "Moje miejsce, mój region".

Zgłosić na wystawę można po 1-ej lub 2 pracach z każdego tematu, lub 2 prace z jednego tematu i 1 pracę z drugiego tematu.

Pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń do derbów mija 7 czerwca 2014 roku.
W zależności od ilości i terminowości zgłoszeń prac, co zależne jest od terminu dotarcia informacji do twórców - organizatorzy mogą podjąć decyzje o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń.

O ostatecznym terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń. organizatorzy poinformują na stronie internetowej
projektu.

Wystawy, odbędę się w terminach zależnych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń – tj. w okresie koniec czerwca-pierwsza połowa lipca br lub koniec sierpnia - pierwsza połowa września.

Zgłoszenie udziału w Derbach Artystycznych, daje możliwość zgłoszenia uczestnictwa w wakacyjnym spotkaniu twórców, imprezie "Deptak Artystów", która przygotowywana jest w II połowie sierpnia br.

Dokładne informacje o zasadach zgłoszenia, informacje o przygotowywanym programie, komunikat organizatorów oraz druki niezbędne do dokonania zgłoszenia, dostępne są na oficjalnej stronie informacyjnej pod adresem: www.art-plus.info/derby


Serdecznie zapraszamy twórców do udziału w tym projekcie związanym z integracją sztuki.

Kontakt z Organizatorem:
Centrum "Art-Plus" w Krakowie, 31-949 Kraków, os. Zgody 1 (Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta)
Telefony: - Biuro: +48 518 208 014, - Kierownictwo: +48 727 642 392
Adres do korespondencji: Centrum "Art-Plus", UP Kraków 30; 31-955 Kraków, os. Urocze 5; skr. poczt. 4