Uczniowie z Libiąża angażują się w akcję "Drugie życie"

Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu po raz drugi, przy wsparciu organizatorów oraz nauczyciel: Jadwigi Bochenek, Anny Kuli i Marioli Cupiał, biorą udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Drugie Życie”.

Uczniowie z Libiąża angażują się w akcję "Drugie życie"

Akcja ta ma na celu propagowanie wiedzy na temat przeszczepów wśród społeczeństwa. Ukazuje korzyści, jakie niesie za sobą transplantologia oraz edukuje w zakresie zagadnień medycznych, prawnych oraz etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Młodzież nie ogranicza swoich działań do murów szkoły. Chce bowiem aby nikt nie bał się mówić o transplantologii w swoich domach oraz pragnie zachęcić każdą napotkana osobę do pomocy drugiemu człowiekowi.

Na początku kampanii dwie uczennice z Zespołu Szkół w Libiążu – Patrycja Pająk i Patrycja Bijas wzięły udział w inauguracyjnym szkoleniu w Krakowie. To pozwoliło im zdobyć niezbędną wiedzę do promowania  Kampanii „Drugie Życie”  oraz idei transplantologii wśród uczniów naszej szkoły i lokalnej społeczności.

Do tej pory uczniowie przeprowadzili kilka akcji edukacyjno-informacyjnych które połączyli z promowaniem przeszczepów narządów oraz z rozdawaniem oświadczeń woli. Takie akcje miały miejsce m.in. w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu, w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku, „Elvita” i w Gromcu.

Bardzo udaną akcją edukacyjno-informacyjną była akcja przeprowadzona podczas Koncertu Poezji Jana Pawła II z okazji kanonizacji Papieża, który odbył się w Libiąskim Centrum Kultury w dniu 26. kwietnia br. Zgromadzeni mieszkańcy Libiąża i jego okolic a także Władze Miasta Libiąż chętnie wzięli udział rozmowie z uczniami na temat przeszczepów organów. W naszym Zespole Szkół została opracowana i przeprowadzona ankieta diagnozująca poziom wiedzy wśród naszych uczniów.

Został również ogłoszony konkurs na najlepszy plakat dotyczący transplantologii. Laureatki konkursu: Sylwia Brzezina, Agnieszka Kaczor oraz Anna Lech otrzymały nagrody rzeczowe oraz Certyfikat Nietykalności.

            Korzystając z literatury otrzymanej od organizatorów uczennice Nikola Łagowska i Wioletta Wojtanowska przeprowadziły lekcję wychowawczą na temat transplantologii w swojej klasie Ie.

             W ramach Kampanii do Zespołu Szkół w Libiążu został dwukrotnie zaproszony Regionalny Odział Krwiodawstwa. Uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Libiąża oddali 22,5 litra krwi.

            Młodzież Zespołu Szkół nie tylko słowem ale i czynem popiera Kampanię -  48 uczniów wzięło udział w akcji przystąpienia do Banku Szpiku Kostnego.

            Podsumowaniem akcji był Dzień Transplantologii w czasie którego uczniowie brali udział w wykładach, koncertach i przedstawieniu „Drogie Życie” przygotowanym przez panie: Zofie Dynde i Beatę Czarnik. Specjalnym gościem  Dnia Transplantologii był doktor Wojciech Marcinkowski – lekarz transplantolog.

 

 

Kampania „Drugie Życie”  przeprowadzona przez uczniów ZS była monitorowana i koordynowana przez opiekunów: Jadwigę Bochenek, Mariolę Cupiał i Annę Kulę.