Śpiewać każdy może…

11 września 2014 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu przy ul. F. Nullo 29 odbędą się Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych - VII Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych Domów Samopomocy.

Śpiewać każdy może…

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małoposkiego - Marek Sowa.

W Konkursie zaprezentują się uczestnicy środowiskowych domów samopomocy z terenu Województwa Małopolskiego, którzy jak co roku, wystąpią przed niezwykle sympatyczną publicznością i profesjonalnym jury. Gwarantujemy doskonałą zabawę wszystkim amatorom mikrofonu oraz ich towarzyszom! Serdecznie zapraszamy.

Program obchodów Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych – VII Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych Domów Samopomocy 11 września 2014 r.


9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników


10.00 Uroczyste otwarcie konkursu i występ zaproszonych Gości


10.00 -10.30 Mini recital zaproszonego Gościa specjalnego


10.30 – 12.00 I część konkursu


12.00 – 12.40 Przerwa na posiłek Prezentacja dorobku Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu


12.40 – 12.55 Mini recital zaproszonego Gościa specjalnego


12.55 – 14.25 II część konkursu


14.25 – 14.40 Obrady jury Występ zaproszonego Gościa specjalnego


14.40 – 15.00 Wręczenie nagród i oficjalne zakończenie imprezy