Chrzanowscy cykliści porozmawiali z marszałkiem

W IV Forum Turystyki Rowerowej w powiecie chrzanowskim wziął udział marszałek województwa Marek Sowa. Mówił o Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w województwie małopolskim.

Chrzanowscy cykliści porozmawiali z marszałkiem

Obecni byli również lokalni samorządowcy, przedstawiciele Małopolskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędnicy powiatowi i gminni, PTTK, Komisji Turystyki Kolarskiej oraz członkowie stowarzyszeń: Chrzanowskich Cyklistów i Travelling Inspiration.

Dyskutowano na temat źródeł finansowania, zmianach w Ustawie o prawie wodnym dopuszczającym ruch rowerowy na wałach przeciwpowodziowych, wykorzystania tras kolejowych wyłączonych z ruchu do utworzenia w ich miejscu tras rowerowych oraz zakupu taboru kolejowego z wagonami dla rowerów.

Wkrótce zostanie oznakowany szlak niebieski z Chrzanowa do Luszowic i Balina.