Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca br., w Krakowie. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek małopolskich organizacji pozarządowych. Do uczestnictwa w Forum zachęcamy również aktywnych mieszkańców.

Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Forum stanowi cześć ogólnokrajowej inicjatywy, pod nazwą „III Sektor dla Polski – co organizacje pozarządowe mogą zrobić dla rozwoju kraju?” Inicjatywa ta służy zbudowaniu Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego, w procesie oddolnym, samodzielnie przez organizacje pozarządowe i aktywistów.

PROGRAM FORUM

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych należy uzupełnić i wysłać elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA, w terminie do dnia 18 czerwca br.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.bis-krakow.pl/wfip.html