FORUM GOSPODARCZE MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

27 czerwca 2014 roku (piątek) w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie ul. Focha 3 odbędzie się FORUM GOSPODARCZE MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorców oraz władz samorządowych i państwowych.

FORUM GOSPODARCZE MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

Tematyka Forum:

  • Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

  • Relacje przedsiębiorców i inwestorów z instytucjami administracji państwowej
    i samorządowej

  • Innowacyjna gospodarka i przedsiębiorczość szansą Małopolski
    na konkurencyjność z gospodarką zachodnią

  •  Szanse i możliwości wykorzystania środków unijnych na lata 2014 – 2020.

Goście specjalni: Adam Szejnfeld - Poseł na Sejm RP;   Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizatorzy: Województwo Małopolskie, Powiat Chrzanowski, Chrzanowska Izba Gospodarcza

 

PROGRAM

FORUM GOSPODARCZE MAŁOPOSLKI ZACHODNIEJ

27 CZERWCA 2014 R. – CHRZANÓW, UL. FOCHA 3
(budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego – sala audiowizualna I piętro)

10.00 – 10.10 - Rozpoczęcie Forum, powitanie gości

Stefan Adamczyk - Prezes CHiG

Adam Potocki – Starosta Chrzanowski

Marek Sowa – Marszałek Województw Małopolskiego

10.10 – 10.50 – Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw a relacje przedsiębiorców i inwestorów z administracją państwową  i samorządową.

Gość specjalny Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm

10.50 – 11.10 – Dyskusja

11.10 – 11.40 - Innowacyjna gospodarka i przedsiębiorczość szansą Małopolski Zachodniej na konkurencyjność z gospodarką zachodnią.

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

11.40 – 12.00 – Dyskusja

12.00 - Zakończenie konferencji i jej podsumowanie

12.15 - Poczęstunek