Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie wyróżniony w konkursie "Przeciw przemocy"

Rozstrzygnięto V Małopolski Konkurs "Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu powiatowym i gminnym. Celem konkursu jest promocja działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego i gminnego prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konkursie wyróżniono powiat chrzanowski.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie wyróżniony w konkursie "Przeciw przemocy"

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie został dostrzeżony za szeroką ofertę pomocy dla osób uwikłanych w przemoc (zarówno osób doświadczających przemocy jak i sprawców przemocy).