Konkurs „Wirtualny Menadżer II” - III Miejsce Zespołu Szkół W Libiążu

Zespół menagerów z klasy III e w składzie : Justyna Gajewska, Robert Nowak i Krystian Wójtowiec, pod opieką pani Anny Kuli, nauczycielki przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół w Libiążu, wziął udział w finale Konkursu „Wirtualny Menadżer II”.

Konkurs „Wirtualny Menadżer II” - III Miejsce Zespołu Szkół W Libiążu

W konkursie uczestniczyło 56 zespołów z czterech województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Tematyką konkursu było prowadzenie wirtualnego przedsiębiorstwa produkującego trzy rodzaje rowerów. W czasie dwóch miesięcy rozgrywek eliminacyjnych uczniowie podejmowali decyzje w swojej wirtualnej firmie, działającej na określonym rynku. Między innymi prowadzili badania rynku, planowali zatrudnienie, zatrudniali odpowiednich pracowników, ustalali wysokość wynagrodzeń, planowali produkcję, zużycie materiałów, zapasy, ustalali ceny rowerów i udoskonalali swoje produkty. Uczniowie w ciekawy sposób potrafili zastosować wiedzę zdobytą na lekcjach przedmiotów ekonomicznych. Podejmowanie trafnych, strategicznych decyzji w swojej wirtualnej firmie zaowocowało osiągnięciem dużego zysku, co dało możliwość zmierzenia się z najlepszymi zespołami w finale.

Jako jeden z ośmiu zespołów uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu zakwalifikowali się do finału, który odbył się w dniach 10 i 11 czerwca 2014r. w Kampusie Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rozgrywka finałowa składała się z 8 rund decyzyjnych. Znakomite przygotowanie uczniów, duża fantazja oraz wyczucie rynku zaowocowało bardzo wysoką lokatą. Uczniowie zajęli III miejsce w konkursie i otrzymali atrakcyjne nagrody.