VIII Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem - Senior Roku 2013"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2013 w VIII Małopolskim Plebiscycie "Poza Stereotypem - Senior Roku 2013". Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września 2014 r.

VIII Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem - Senior Roku 2013"

Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objął Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego.

Do plebiscytu należy zgłaszać aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

  • być liderami społeczności lokalnej,
  • aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
  • bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
  • udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego i być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2013 mogą zgłaszać przede wszystkim organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,
nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2) i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3). Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 8 października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce pod koniec października.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew.21. lub e-mail: rmolenda@rops.krakow.pl